Terapiform og betaling

Behandlingen består i samtaleterapi, som strækker sig over et kortere eller længere tidsrum. Et kortere behandlingsforløb kan fx være en samtalerække på 5 til 8 samtaler. I den første time taler vi om, hvad målet for behandlingen er, og derfra kan det evt. aftales, hvor lang tid forløbet skal være.

I behandlingen anvender jeg især eksistentiel og kognitiv terapi. Konsultationerne foregår sen eftermiddag, aften eller evt. i weekenderne.

  • En konsultation varer 50-60 minutter og koster 1000 kr. jf. gældende takst.
  • Par-konsultation varer 90 minutter og koster 1800 kr.
  • Udarbejdelse af psykologisk rapport vil typisk koste 1800 kr.
  • Afregning sker kontant efter hver konsultation som udgangspunkt – eller via MobilePay. Og evt. afbud bedes meddelt senest dagen før aftalt tid. Ved udeblivelse eller ved for sen aflysning opkræves fuldt honorar.
  • Jeg er ikke medlem af sygesikringsordningen, så med mindre der bevilges økonomisk støtte fra socialforvaltning, arbejdsplads, faglige foreninger eller andet, betales hele honoraret af klienten selv.