Hvad jeg kan tilbyde

Samtaleterapi – eksistentiel psykoterapi – kognitiv terapi vedr. blandt andet:

* Personlige og eksistentielle problemstillinger &
* Psykiatriske problemstillinger 
* Bipolar lidelse
* ADHD, ADD, autisme m.m.
* ‘Tankemylder’ – angst – depression – OCD – fobi – selvskade
* Krise – stress – sorg og tab – selvmordstanker
* Eksamensangst – selvværd – selvtillid
* Identitetsproblematikker
* Kønsidentitet og kønsforståelse
* Forhold vedr. adoption – at være adoptivbarn – at være adoptant
* Par-relationsterapi
* Ungdoms- og teenageproblemstillinger 
* Livs- og udviklingskriser 
* Psykologisk rådgivning, supervision og psykoedukation
* Foredrag om eksistens – kriser – diagnoser – menneskesyn og værdier
* Psykologiske undersøgelser af børn og unge
* Udarbejdelse af rapporter og udtalelser