Eksistentielle kriser

Eksistentielle kriser eller identitetsproblemer hos unge

I ungdomsårene stilles der ofte store spørgsmål til livet. Nogle gange kan det være svært at håndtere alene – og måske ønsker du netop ikke at tale med familie og venner om det, fordi de er for tæt på, eller det er for svært, hvis de er en del af den svære situation.

At gå til en psykolog er ikke i lige så høj grad som tidligere forbundet med tabu. Mange vælger at gå til psykolog, fordi de ønsker personlig udvikling og ønsker at lære at anvende deres psykiske energi mere hensigtsmæssigt og at rette deres psykiske energi mod oplevelsen af væren, opmærksomhed, flow og nydelse frem for at være trykket af fx anspændte præstationskrav.

Man kan bruge terapi til at udvikle sit personlige og faglige potentiale og til at reflektere over ens egen situation og indsats. Terapi kan åbne nye perspektiver ved at sætte fokus på vanetænkning, og ved at man kan lære noget nyt om sig selv.