Kirsti Isabella Lindgreen

Autoriseret psykolog

Psykoterapi • Kognitiv terapi
Rådgivning • Supervision • Foredrag
Psykologisk undersøgelse og udredning
Psykiatriske problemstillinger

Cand.pæd.psych.
Aut. af Socialministeriets Psykolognævn
Medlem af Dansk Psykolog Forening,
Dansk selskab for børnepsykiatri og klinisk børnepsykologi (BØPS), Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer & Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi

  • At slutte noget er at starte på en ny begyndelse
  • Da jeg lærte at elske mig selv, så jeg, at jeg ikke er noget særligt, men at jeg er enestående
  • The greatest thing you’ll ever learn, is just to love ande be loved in return
  • Vi lever livet forlæns, men forstår det baglæns