Krisehjælp

De fleste mennesker oplever en eller flere gange i deres liv at stå over for begivenheder og oplevelser, som slår benene væk under dem.

Det kan være pludselige og voldsomme hændelser som f.eks. overfald, trusler, alvorlig sygdom og dødsfald hos nærtstående. Disse oplevelser kan medføre reaktioner, som er ukendte og skræmmende og som kan gøre, at den nære fremtid synes uoverskuelig.

Når personer er kommet i krise, kan det fx være svært at falde i søvn. Billeder og tanker fra hændelsen griber forstyrrende ind, og man vil opleve, at man ikke kan foretage sig noget. Følelser af angst, vrede og sorg overmander een.

I mange tilfælde vil støtte og opbakning fra familie og venner kunne hjælpe, til at man kan finde sig selv igen og komme videre med sit liv

– men andre gange vil der være behov for professionel hjælp fra en neutral og udefrakommende person, som en psykolog vil være, for at man kan komme videre. Psykologen vil kunne hjælpe med at skabe orden i det kaos af følelser og tanker, som følger med en krise, og psykologen vil kunne give støtte til at finde et nyt ståsted.